TONIA RAVEN (Ravenclaw): „I adore summer sports like cycling, inline skating or just a morning work out on a meadow to welcome a beautiful summer day.“

Slovenská verzia dole>>


Slovak heavy metal band RAVENCLAW performed three-gigs mini-tour last weekend supported by Kai Hansen (GAMMA RAY, HELLOWEEN) as a special guest. The bassplayer Tonia Raven is also known as a pole dancer and I’m really happy she was able to find a minute to answer few of my questions…

We can say that you have recently decided to shift your love for pole dance to a higher level on the scale of your life priorities. What was the main impulse for this decision? How long have you been doing this dance actually?
I have been going in for pole dance since June 2015 when I became really enthused by this kind of sport. I would not have progressed so easily if I had not already practiced fitness for two years. It was a super base as the pole dancing is a very demanding strength sport. It is basically fitness on a pole associated with graceful dance movements.

I have got a feeling I have noticed you within dancing not only as a solo dancer. What are you plans in terms of the personal cast of your shows? Do you want to perform solo or do you plan any group performances?
Exactly, you noticed it correctly. I was a member of the pole dancing team in Košice for a year. Nowadays I propose also duo performances where I dance around and on a pole with another dancer. As a matter of fact, I have got plans and visions on group performances too, but that is down the road yet.

Do you prepare your choreography on your own? How much time does it take to prepare one performance? Can you eventually adapt your show to promoter’s demands?
I prepare my choreographies exclusively on my own. The preparation for performances lasts differently, because it depends on the complexity of elements, the creativity of costumes, the tempo, and the choice of a song and so on. However, I often improvise during my shows in the upshot. It is not amiss because the perception of a current moment is much stronger. And yes, I can adapt my show to promoter’s demands if they are reasonable and realizable. 🙂

This kind of dance demands certainly regular visits of a fitness centre. How does look like your training plan?
As a matter of fact, I have no training plan. I follow the voice of my body. If I feel like working out, I simply do it. I adore summer sports like cycling, inline skating or just a morning work out on a meadow to welcome a beautiful summer day.

What about you and your tattoos? Do you plan to add other images on your body in the near future? Do you have a favourite tattoo artist?
Certainly, different gorgeous ideas, like a red raven, a mandala or my life motto, rise up in my mind one by one.

You function alternately in Košice and in Hamburg. What are your plans for the immediate future in terms of dancing?
In the immediate future I plan to shoot a series of other promo photographies and to record promo videos.

You were a part of photo shooting for the cover of the solo album by Kai Hansen. Can you tell me more about this experience?
It was an awesome experience and a funny day in general. Just before photo shooting we found out that the pole was too short. So we had to improvise and we managed to get a few boards in nearby bars. After that we succeeded in anchoring the pole on the ceiling. Every problem solving with Kai is always funny, he is my hero and genius. Except for that the photo shooting was very difficult for endurance because I had to hold on in one holdfast with thighs for a quite long time.

It might also help your band Ravenclaw where you act as the bass guitar player. What is new in Ravenclaw? What are your news and plans?
The band will celebrate 15th anniversary and the celebration will be spectacular. We are finishing the video clip and we just started to play a series of concerts with Kai Hansen…

I wonder how it works with creativity in your band. Do boys let you to push through some of your ideas? Can you play another musical instrument?
No, haha 🙂 Just kidding. And as for another instrument… not yet.

Are you interested more in the band or the dance in these days? Have you ever considered joining these two worlds? Can you imagine it?
As a matter of fact, this vision has already passed through my mind. I had plans. It would certainly be interesting not only for me, but mainly for the audience. And what interests me more? I have gotten a new lease of life and a new motivation for playing the bass guitar. That is the reason why the music fulfils me a little bit more.

In conclusion, choose… “One with the World” or “Ride the Sky”? 😉
Rebellion in Dreamland 😉

sk_flag
Posledný víkend prebehlo mini-turné slovenských heavymetalistov RAVENCLAW, na ktorom ich doprevádzal ako špeciálny hosť Kai Hansen (GAMMA RAY, HELLOWEEN). Na basgitaru v tomto zoskupení hrá Tonia Raven, ktorá sa okrem muziky venuje aj tancovaniu pri tyči (Pole Dance). Som rád, že si napriek svojmu aktuálnemu vyťaženiu našla chvíľu na odpovede na moje otázky…

Dalo by sa povedať, že si sa nedávno rozhodla, posunúť svoju lásku k tancu pri tyči na vyššiu úroveň v rebríčku svojich životných priorít. Čo bolo tým hlavným impulzom k tomuto rozhodnutiu? Ako dlho sa už tomuto tancu vlastne venuješ?
Pole dance-u sa venujem od júna 2015, kedy ma tento druh športu absolútne chytil za srdce. Samozrejme, nenapredovala by som tak jednoducho, ak by som predtým necvičila 2 roky fitness. Bol to super základ, keďže pole dance je veľmi náročný silový šport. Je to v podstate fitness na tyči v spojitosti ladných tanečných pohybov.

Mám pocit, že som ťa v minulosti registroval v rámci tancovania nie len ako sólistku. Aké máš plány, čo sa personálneho obsadenia svojich show týka? Chceš fungovať sólovo alebo plánuješ aj nejaké skupinové predstavenia?
Presne tak, registroval si správne. Asi rok som bola členkou pole dance tímu v Košiciach. Momentálne mám v ponuke mojej show aj duo vystúpenie, v ktorom sa okolo a na tyči krútime dve tanečnice. Pravdupovediac plány a vízie sú aj na skupinové vystúpenia, to je ale otázka ďalekej budúcnosti.

Pripravuješ si choreografiu sama? Koľko vlastne trvá príprava jedného vystúpenia? Dokážeš prípadne svoju show aj prispôsobiť požiadavkam promotéra?
Choreografiu si pripravujem výhradne sama. Príprava vystúpenia môže trvať rôzne dlhý čas,  záleží od zložitosti prvkov, kreativity kostýmu, tempa, výberu pesničky a podobne. Často na vystúpení aj improvizujem, čo v konečnom dôsledku nie je vôbec na škodu, pretože vnímanie prítomného momentu je omnoho silnejšie. Áno, dokážem prispôsobiť show požiadavkám promotéra, ak sú tie požiadavky rozumné a realizovateľné 🙂

Tento druh tanca si určite vyžaduje pravideľnú návštevu fitness centra. Ako vyzerá tvoj tréningový plán?
Pravdupovediac, môj tréningový plán je taký, že žiadny nie je. Riadim sa hlasom tela. Keď sa na to cítim, zacvičím si. Zbožňujem letné športy ako bicyklovanie, inline korčuľovanie, či len také ranné cvičenie na lúke na úvod krásneho slnečného dňa.

Čo ty a tvoje tetovania? Chystáš sa v blízkej budúcnosti doplniť nejaké ďalšie obrázky na telo? Máš nejakého obľúbeného tatéra?
Určite áno, postupne mi na um prichádzajú nápady, z ktorých som nadšená, ako napríklad červený havran, mandala, či moje životné motto.

Funguješ v súčasnosti striedavo v Košiciach a Hamburgu. Aké sú tvoje najbližšie plány ohladom tancovania?
V blízkej dobe plánujem nafotiť sériu ďalších promo fotografii a natočnie promo videa.

Bola si súčasťou aj fotenia pre obal sólového albumu Kaia Hansena. Môžeš mi o tej skúsenosti povedať viac?
Bola to úžasná skúsenosť a celkovo zábavný deň. Tesne pred fotením sme totiž zistili, že tyč je prikrátka. Nasledovala teda kreatíva a improvizácia. Podarilo sa nám zohnať pár drevených dosiek v okolitých baroch. Potom sa už podarilo tyč bezpečne ukotviť o strop. S Kaiom sa z každého riešenia problému stáva zábava, je to môj hrdina a génius. Okrem toho, fotenie bolo pre mňa náročné na výdrž, musela som v jednom úchyte o stehná vydržať pár dlhých chvíľ.

Možno to pomôže aj tvojej kapele Ravenclaw, kde pôsobíš ako basgitaristka. Čo je vlastne nové v Ravenclaw, aké máte novinky a plány?
Tento rok kapela slávi 15. výročie a oslávime to naozaj veľkolepo. Momentálne dokončujeme videoklip a pripravujeme sa na sériu koncertov s Kaiom Hansenom, ktoré sa uskutočnia už v júni.

Zaujímalo by ma, ako to v kapele funguje s kreativitou. Pustia ťa chalani k tomu, aby si si presadila nejaké svoje nápady? Vieš hrať aj na nejaký iný hudobný nástroj?
Nie, haha 🙂 Srandujem…  Čo sa týka ďalšieho nástroja, tak zatiaľ ešte nie.

Čo ťa aktuálne napĺňa viac? Kapela či tanec? Neplánuješ niekedy tieto dva svety prepojiť? Vieš si to vôbec predstaviť?
Pravdupovediac, táto vízia mi už preblesla hlavou. Plány by boli. Určite by to bolo zaujímavé, nielen pre mňa, ale hlavne pre publikum. A čo ma aktuálne napĺňa viac? Chytila som druhý dych a novú motiváciu, čo sa týka hrania na basgitare. Preto ma hudba napĺňa momentálne trochu viac.

Na záver mi prezraď… „One with the World“ alebo „Ride the Sky“ ? 😉
Rebellion in Dreamland 😉

-Dodo Datel-
translation / preklad: Lucia Nemethova

TONIA RAVEN Facebook page
TONIA RAVEN Facebook page

About Dodo Datel

View all Posts

ROCK HARD SK/CZ magazine cooperator, PARAT magazine cooperator, vocalist and bass player of dark metal band GALADRIEL