DARKTHRONE – Arctic Thunder

Slovenská verzia dole>>


Welcome back the hiking metal punks, this time with their already 17th album. (I counted it for three times to write a proper number, and these lads call themselves as “lazy”, I wonder how it would look like if they would be somewhat “hyperactive”.) Three years have passed since “The Underground Resistance”, so Fenriz and Nocturo Culto emerged from the misty and frosty forests of Norway for a while to let us know with the eight brand new songs demonstrating the love for old metal dwelling in their loneliness and privacy loving hearts – ok, Ted plays with the SARKE also, so maybe he isn’t as much antagonist of society as his colleague… who, to his big and unpleasant surprise, entered the circles of community policy. You can’t be sure with anything these days…
The title of the band’s newest output is inspired by ARCTIC THUNDER, quite obscure heavy/thrash metal band from Oslo, who did some demos almost 30 years ago and went buried deep into history or maybe oblivion until Fenriz asked the members for permission to use their name this way. I bet it was fine for them to feel that some people still remember their band, never being more than very underground act.
And this title speaks of quite a lot of things, not only DARKTHRONE’s strong emotions to their cold and frozen homeland, but about their passion for old music, old hard rock and metal as well. No single tone on “Arctic Thunder” is from this millennium, and retrospectively I could say, that this “cult” band never released something sounding like it was done with the intention to sound “modern”. They sounded contemporarily on “Soulside Journey”, one of the best and still underrated death metal albums of its time, then on their black metal releases from the 90’s, and in this point the metal evolution ended for them and turned backwards, out of poses and to the roots.
“Arctic Thunder” is the album on which DARKTHRONE sound surprisingly black metal, I mean uncompromising, dark and cold. It reminds a lot their “A Blaze…” – “Panzerfaust” era, a lot of raw Scandinavian black metal feeling, raised on the stuff like VENOM, BATHORY or HELLHAMMER. But all that points to even older and more important roots, to the real beginning from the early 70’s maybe up to the rise of NWOBHM. The songs are built on mainly slower, crushing, or mid- marching and stomping tempos and very vintage guitar and bass play with the touch of BLACK SABBATH, WITCHFINDER GENERAL, MOTÖRHEAD, maybe also some very old doom metal like THE OBSESSED or SAINT VITUS, plus there are some occult rock moods like those we know from CATHEDRAL. Songs have quite dark, misty and cold feeling, but are very catchy, and the most important thing is, that DARKTHRONE, instead repeating still the same formula since maybe “The Cult Alive” again keep some kind of creative progress, this time doing this blending of the various ancient elixirs.

Martin Lukáč (8/10)

sk_flag
Privítajme späť trampujúcich metalových punkáčov, tentokrát s ich už 17. albumom. (Pre istotu som to počítal trikrát, nech mám správne číslo, a to sa chlapi považujú za „lenivých“, ktovie, ako by to dopadalo, ak by boli nejakí „hyperaktívni“.) Od „The Undergound Resistance“ ubehli tri roky, Fenriz a Nocturno Culto teda vyliezli z hmlistých a mrazivých nórskych lesov, aby nám predviedli osem celkom nových skladieb, ukazujúcich lásku k starému metalu sídliacu v ich samotu a súkromie milujúcich srdciach – ok, Ted hrá aj v SARKE, možno teda nie je až taký odporca spoločnosti ako jeho kolega… ktorý na vlastné veľké a nepríjemné prekvapenie vstúpil do kruhov komunálnej politiky. V dnešnej dobe si nemôžete byť istí ničím….
Názov najnovšieho výtvoru kapely je inšpirovaný ARCTIC THUNDER, dosť obskúrnou heavy/thrashmetalovou kapelou z Oslo, ktorá pred takmer 30 rokmi spravila niekoľko demáčov a skončila pochovaná v histórii alebo možno v zabudnutí, až kým jej členov Fenriz nepožiadal o povolenie použiť tento názov. Stavím sa, že bol pre ich príjemný pocit zistiť, že si nejakí ľudia ich kapelu pamätajú, hoci nikdy nebola nič viac než hlboký underground.
A tento názov hovorí o kadejakých veciach, nie len o silných citoch, ktoré DARKTHRONE prechovávajú k svojej chladnej a zmrznutej domovine, ale aj o ich vášni pre starú hudbu, starý hard rock a starý metal. Ani jediný tón na „Arctic Thunder“ nie je z tohto tisícročia, a retrospektívne možno povedať, že táto „kultová“ banda nikdy nevydala nič, čo by znelo ako niečo urobené so zámerom znieť „moderne“. Súčasne zneli na „Soulside Journey“, jednom z najlepších a stále nedocenených deathmetalových albumov svojej doby, potom na svojich blackmetalových nahrávkach z 0. rokov, a v tomto bode pre ich evolúcia skončila a otočila sa naspäť, preč od póz a ku koreňom.
„Arctic Thunder“ je album, na ktorom DARKTHRONE znejú prekvapujúco blackmetalovo, mám na mysli nekompromisne, temne a chladne. Dosť to pripomína ich obdobie od „A Blaze…“ po „Panzerfaust“, veľa škandinávskeho metalového feelingu, vychovaného na veciach ako VENOM, BATHORY alebo HELLHAMMER. To všetko však ukazuje na ešte staršie a dôležitejšie korene, k naozajstnému začiatku od raných 70. rokov možno po vzostup NWOBHM. Skladby sú budované hlavne na pomalých, drviacich, alebo stredných, pochodových a dupajúcich tempách s veľmi „vintage“ gitarovou a basovou hrou s dotykom BLACK SABBATH, WITCHFINDER GENERAL, MOTÖRHEAD, možno aj nejakého veľmi starého doom metalu ako THE OBSESSED či SAINT VITUS, a sú tu aj nejaké occult rockové nálady, ako tie, ktoré poznáme od CARHEDRAL. Skladby majú dosť temný, zahmlený a chladný feeling, sú však veľmi chytľavé a najdôležitejšou vecou tu je, že DARKTHRONE, miesto toho, aby opakovali stále ten istý vzorec povedzme od „The Cult Is Alive“, si opäť držia istý druh tvorivého progresu, teraz s týmto miešaním rôznych dávnych elixírov.

Martin Lukáč (8/10)

Arctic Thunder (39:21)
1. Tundra Leech (05:02)
2. Burial Bliss (04:59)
3. Boreal Fiends (05:50)
4. Inbred Vermin (05:49)
5. Arctic Thunder (04:41)
6. Throw Me Through the Marshes (05:00)
7. Deep Lake Trespass (04:48)
8. The Wyoming Distance (03:12)

Released by / vydane: Peaceville, 2016

Line up / Zostava:
Fenriz – Drums, Bass, Guitars (additional)
Nocturno Culto – Vocals, Guitars, Bass

DARKTHRONE online:
DARKTHRONE Facebook page

Discography / diskografia:
Soulside Journey (1991)
A Blaze in the Northern Sky (1992)
Under a Funeral Moon (1993)
Transilvanian Hunger (1994)
Panzerfaust (1995)
Goatlord (1996)
Total Death (1996)
Ravishing Grimness (1999)
Plaguewielder (2001)
Hate Them (2003)
Sardonic Wrath (2004)
The Cult Is Alive (2006)
F.O.A.D. (2007)
Dark Thrones and Black Flags (2008)
Circle the Wagons (2010)
The Underground Resistance (2013)
Arctic Thunder Full-length (2016)

About Martin Lukac

View all Posts

Independent journalist (ex-Rock Hard Slovakia magazine, ex-Metal Hammer CS magazine, Metalopolis.net, Incipitum.sk), Vocalist of death metal band NomenMortis