DESTRÖYER 666 – Wildfire

Slovenská verzia dole>>


“Eternal Glory Of War” from “Blackend: The Black Metal Compilation Volume 2” was the first song I heard from originally Australian, then Holland and now London based DESTRÖYER 666. It was in the times when I started to discover Oz black and black/death metal scene, these times quite different from the “classic” one, thus very fascinating, with some interesting bands like CORPSE MOLESTATION/BESTIAL WARLUST, ANATOMY, NAZXUL, SAMHAIN, BALTAK (well, this should be considered Macedonian band as well) and others, released mostly by then expanding Modern Invasion Records, who supported f.e. also VORAK, the project I never fully understood more than chaotic blend of noise and actual playing the instruments, veiled by some “high and noble” ideas of its creator.
D666 put out the “Violence Is The Prince Of This World”, an annihilating, a bit insane and chaotic raw and in-your-face black metal EP, and then “Unchain The Wolves” album, in my opinion one of the best Australian black metal records so far. This cold, warlike and fatal atmosphere, immortalized in the hymn such as “Tyranny Of The Inevitable”, combined with more mundane, almost outlaw and nihilistic, blasphemous rock and roll attitude in “Australian And Antichrist” is unforgettable. The band then changed its musical direction a bit to more classic thrash/black/heavy metal blend, but also this part of the discography is full of impressive, catchy and on the other side majestic metal releases with great harmonies, mighty powerful melodies, atmosphere as well as crushing warrior spirit and energy.
All this should be said also about their new, already 5th full-length, out since February 26. The leading person K.K. Warslut (guitars, vocals) comes with the new line-up again – Perracide from Sweden (drums), R.C. from Great Britain (guitars) and Felipe Plaza Kutzbach from Chile (bass, vocals). This international collective is full of musicians with experiences from a lot of extreme metal bands, including well-known names like IN AETERNUM, NOMINON, BENEDICTION or GRAVE MIASMA and all of them did an excellent work on album such monstrously great like “Wildfire”. This is one of the best blends of black, thrash, death and heavy metal I had chance to listen in a quite long time. There are some really furious tracks, sounding like cruel black/thrash metal played with energy and aggression of SLAYER’s “Angel Of Death” and even with some heavy metal touch in the moment when a high heavy metal scream is used in the way we remember from the old ABSU stuff. And on the other hand we also can enjoy very atmospheric, moody, but really massive and majestic mid-tempo songs with impressive harmonies, supported by great, thick sound, full of space, it almost sounds like metal band playing on the high mountain under the night sky full of stars. There is a lot to enjoy, from very often and well played rich guitar solos to almost doomy instrumental parts and vocals ranging from angry black/death metal grunting to cleaner thrashy singing and very clean, but not especially high moments. And the best from the best is kept for the last song, the monumental and epic “Tamam Shud” with dark, almost symphonic parts and great chorals. All in all, the ”Wildfire” is one of the best metal album, mixing extreme genres with classical metal and far over average dose of atmosphere, if you are into something of this sort, don’t miss it.

Martin Lukáč (9/10)

sk_flag
„Eternal Glory Of War“ z „Blackend: The Black Metal Compilation Volume 2)“ bola prvou skladbou pôvodne austrálskych, neskôr v Holandsku a teraz v Londýne usadených DESTRÖYER 666, ktorú som počul. Bolo to v časoch, keď som začal objavovať austrálsku black- a black/deathmetalovú scénu, v tých časoch dosť odlišnú od tej „klasickej“, a teda veľmi fascinujúcu, s viacerými zaujímavými skupinami ako CORPSE MOLESTATION/BESTIAL WARLUST, ANATOMY, NAZXUL, SAMHAIN, BALTAK (jasné, ich možno rovnako považovať aj za macedónsku záležitosť) a iné, vydávané prevažne vtedy expandujúcimi Modern Invasion Records, ktorí podporili napríklad aj VORAK, projekt, ktorý som nikdy nepochopil viac než ako chaotickú zmes hluku a skutočného hrania na nástroje, zahalenú nejakými „vysokými a vznešenými“ ideami jeho tvorcu.
D666 do sveta pustili „Violence Is The Prince Of This World“, zničujúce, zľahka šialené a chaotické, ako úder do ksichtu surové blackmetalové EP, a po ňom „Unchain The Wolves“, podľa môjho názoru až dodnes jeden z najlepších austrálskych BM albumov. Táto chladná, vojnová a osudová atmosféra, zhmotnená v hymne, akou je „Tyranny Of The Inevitable“, skombinovaná so svetskejším, takmer vyvrheľským a nihilistickým, rúhavým rokenrolovým prístupom v „Australian And Antichrist“ je nezabudnuteľná. Skupina potom čiastočne pozmenila hudobné smerovanie ku klasickejšej thrash/black/heavymetalovej zmesi, ale aj táto časť diskografie je plný pôsobivých, chytľavých, a na druhej strane majestátnych metalových nahrávok so skvelými harmóniami, mohutnými, silnými melódiami a takisto s drviacim bojovníckym duchom a energiou.
Toto všetko možno povedať aj o ich novom, v poradí piatom albume, ktorý je na svete od 26. februára. Vedúca figúra K.K. Warslut (gitary, vokály) prichádza s opäť novou zostavou – Perracide zo Švédska (bicie), Brit R.C. (gitary) a Felipe Plaza Kutzbach z Čile (basgitara, vokály. Tento medzinárodný kolektív je plný muzikantov so skúsenosťami z mnohých extrémnych spolkov, vrátane dobre známych mien ako IN AETERNUM, NOMINON, BENEDICTION alebo GRAVE MIASMA a každý z nich urobil skvelý kus práce na abume tak obludne skvelom ako „Wildfire“. Ide o jeden z najlepších mixov black, thrash, death a heavy metalu, aký som počul za dosť dlhú dobu. Sú tu naozaj besné kusy, znejúce ako krutý black/thrash metal hraný s energiou a agresivitou slayerovskej „Reign In Blood“ a dokonca s istým dotykom heavy metalu v momente, kedy je použitý vysoký heavymetalový výkrik tak, ako si to pamätáme zo starých nahrávok ABSU. Na druhej strane si môžeme vychutnať aj veľmi atmosférické, náladové, ale skutočne masívne a majestátne strednotempové skladby s pôsobivými harmóniami, podporené výborným, hutným znením, plným priestoru, znie to takmer ako kapela hrajúca na vysokej hore pod nočnou oblohou plnou hviezd. Užiť si tu možno kadečo, od veľmi častých, dobre zahraných bohatých gitarových sól po takmer doomové inštrumentálne úseky a vokály pohybujúce sa od zlostného black/deathmetalového vrčania cez čistejší thrashový spev až k veľmi čistým, ale nie vysoko ťahaným momentom. A to najlepšie z najlepšieho je ukryté pre záverečnú skladbu, monumentálnu a epickú „Tamam Shud“ s temnými, takmer symfonickými časťami a skvelými zbormi. Jedno s druhým, „Wildfire“ je jedným z najlepších albumov, mixujúcich extrémne žánre s klasickým metalom a viac než bežnou dávkou atmosféry, a ak vás baví niečo na tento spôsob, nevynechajte ho.

Martin Lukáč (9/10)

Wildfire (39:17)
1. Traitor (03:40)
2. Live and Burn (04:32)
3. Artiglio del Diavolo (03:01)
4. Hounds at Ya Back (05:14)
5. Hymn to Dionysus (05:49)
6. Wildfire (03:32)
7. White Line Fever (03:30)
8. Die You Fucking Pig! (03:00)
9. Tamam Shud (06:59)

Released by / vydane: Season Of Mist, 2016

Line up / Zostava:
KK – vocals, guitars, lyrics
Perra – drums
Felipe – bass, vocals
Ro – guitars

DESTRÖYER 666 online:
DESTRÖYER 666 official website
DESTRÖYER 666 Facebook page

Discography / diskografia:
Violence Is the Prince of This World, EP (1995)
Unchain the Wolves (1997)
Phoenix Rising (2000)
Cold Steel… for an Iron Age (2002)
…of Wolves, Women & War, EP (2002)
Terror Abraxas, EP (2003)
Defiance (2009)
Wildfire (2016)

About Martin Lukac

View all Posts

Independent journalist (ex-Rock Hard Slovakia magazine, ex-Metal Hammer CS magazine, Metalopolis.net, Incipitum.sk), Vocalist of death metal band NomenMortis