ROTTEN SOUND – Abuse To Suffer

Slovenská verzia dole>>


It’s something weird in the fact that Finland has a fame of the land with predominant and blooming melodic metal as some “export stuff”, lacking some extreme metal scene with worldwide known and influential acts. Well, let’s do some math without checking the Metal Archives – do bands like BEHERIT, ARCHGOAT, UNHOLY, ABHORRENCE, DISGRACE, XYSMA, ADRAMELECH, DEMILICH, DEMIGOD, DEEPRED, TORSOFUCK, TO SEPARATE FLESH FROM THE BONES, FEASTEM and lot of others ring a bell (around all the globe)? Judge it for yourself.
And then there is this band, ROTTEN SOUND from Vaasa. I remember them since the times of their “Under Pressure” album debut in 1997, an explosion of raw, well played and catchy, furious grind core, mixing the best from UK, US and Scandinavian tradition with a lot of other influences like death metal, curus and hard core. Maybe just ROTTEN SOUND is the band that shown to the world how much potential is on Finnish scene, when it comes to noisy, fast and brutal songs. Almost 20 years have passed, and after all the next numerous discography there is already the seventh full-length of the RS, who, despite of being already a sort of “veterans” lost zero of energy, aggression, potential and ability to play the highest class grind core, it means, that nowadays the band is a name such as NAPALM DEATH, TERRORIZER, NASUM, LOCK-UP, INSECT WARFARE, MUMAKIL, LOOKING FOR AN ANSWER and other worldwide known and praised grind core acts.
It’s funny that for a long times ROTTEN SOUND, despite of being Finnish, were mentioned as “one of two best Swedish style grind bands” (the others were NASUM, of course). Maybe their sound did a lot in this case, anyway, all what is important to be said to their new album is, that Mika “Q” Allto(guitars), Keijo “G” Niinimaa (vocals), Sami Latva (drums) and Kristian Toivainen (bass) did it again. 16 songs on 28 minutes, pure machine gun blasting grind core brutality. And when I say grind core, I mean the pure aggressive ultra-fast and energetic, yet very variable music rich with riffs and tempo changes, something that was started with NAPALM DEATH and EXTREME NOISE TERROR aeons ago, developed by NASUM and others, not some kind of some 2-riff tupa-tupa gurgling quasi “gore” sick jokes (it was funny with GUT in previous millennium, you know, nowadays it’s more like garbage too often). Chunky, catchy and crushing riffs, furious lower and higher vocals, grunts and shrieks, bulldozing bass, uncompromising drumwork, apocalyptic samples here and there, sludgy moments in the last song “Extortion And Blackmail” and that’s it, damage is done and well executed.

Martin Lukáč (8/10)

sk_flag
Je niečo podivné na fakte, že Fínsko má povesť krajiny s prevažujúcim a prekvitajúcim melodickým metalom ako vývozným artiklom, ktorej chýba extrémna metalová scéna s celosvetovo známymi a smer udávajúcimi predstaviteľmi. Fajn, pozrime sa na to bez kliknutia na Metal Archives – hovoria svetu niečo záležitosti ako BEHERIT, ARCHGOAT, UNHOLY, ABHORRENCE, DISGRACE, XYSMA, ADRAMELECH, DEMILICH, DEMIGOD, DEEPRED, TORSOFUCK, TO SEPARATE FLESH FROM THE BONES, FEASTEM a mnoho iných? Posúďte sami.
A potom je tu táto banda, ROTTEN SOUND z Vaasa. Pamätám si ju od jej albumového debutu „Under Pressure“ z roku 1997, explózie drsného, dobre zahraného a chytľavého, besného grind coru, miešajúceho to najlepšie z britskej, americkej i škandinávskej tradície s množstvom ďalších vplyvov ako death metal, crust a hard core. Možno práve ROTTEN SOUND sú spolkom, ktorý svetu ukázal koľko potenciálu na fínskej scéne je, ak ide o hlučné, krátke a surové skladby. Prešlo takmer 20 rokov a po celej ďalšej početnej diskografii je tu už siedmy dlhohrajúci kus od RS, ktorí, bez ohľadu na to, že sú už svojím spôsobom veteráni, nestratili nič z energie, agresivity, potenciálu a schopnosti hrať prvotriedny grind core, to znamená, že v súčasnosti sú rovnakým pojmom ako NAPALM DEATH, TERRORIZER, NASUM, LOCK-UP, INSECT WARFARE, MUMAKIL, LOOKING FOR AN ANSWER a ďalšie celosvetovo známe a uctievané grindcoreové záležitosti.
Je zábavné, že dlhý čas boli ROTTEN SOUND napriek svojmu fínskemu pôvodu spomínaní ako „jedna z dvoch najlepších grindoviek švédskej školy“ (tou druhou boli samozrejme NASUM). Možno v tomto prípade veľa urobil zvuk, tak či onak treba k novému albumu povedať v prvom rade to, že Mika „Q“ Aalto (gitary), Krijo „G“ Niinimaa (vokály), Sami Latva (bicie) a Kristian Toivainen (basgitara) to opäť dokázali. 16 skladieb na 28 minútach, čistá guľometná burácajúca grindcoreová brutalita. A keď hovorím grind core, myslím tým čistú ultrarýchlu a energickú, avšak pestrú hudbu bohatú na riffy a zmeny tempa, čosi, čo sa začalo s NAPALM DEATH a EXTREME NOISE TERROR pred celými epochami, čo rozvinuli NASUM a ostatní, nie nejaké dvojakordové umca-umca bublajúce „pseudogore“ zlé vtipy (viete, bolo to vtipné s GUT v minulom tisícročí, dnes je to príliš často skôr smetie). Šťavnaté, chytľavé a drviace riffy, zúrivé hlbšie i vyššie vokály, rev i škreky, drviaca basa, nekompromisná práca bubeníka, tu a tam apokalyptické sample, sludgeové momenty v poslednej „Extortion nd Blackmail“ a je to, pohroma kompletná, vykonaná odborníkmi.

Martin Lukáč (8/10)

Abuse To Suffer (28:19)
1. Lazy Asses (01:24)
2. Intellect (00:51)
3. Fear of Shadows (01:59)
4. Trashmonger (01:12)
5. Crooked (01:23)
6. Time for the Fix (02:42)
7. Slave to the Rats (00:59)
8. Brainwashed (02:13)
9. Cannon Fodder (01:37)
10. Yellow Pain (02:00)
11. Machine (01:26)
12. The Clerk (00:59)
13. Caged (01:14)
14. Retaliation (01:06)
15. Inhumane Treatment (02:28)
16. Extortion and Blackmail (04:46)

Released by / vydane: Season Of Mist, 2016

Line up / Zostava:
Mika Aalto – Guitars
Keijo Niinimaa – Vocals
Sami Latva – Drums
Kristian Toivainen – Bass

ROTTEN SOUND online:
Rotten Sound official website
Rotten Sound Facebook page

Discography / diskografia:
Under Pressure (1997)
Drain (1999)
Murderworks (2002)
Exit (2005)
Cycles (2008)
Cursed (2011)
Abuse to Suffer (2016)

About Martin Lukac

View all Posts

Independent journalist (ex-Rock Hard Slovakia magazine, ex-Metal Hammer CS magazine, Metalopolis.net, Incipitum.sk), Vocalist of death metal band NomenMortis